Vi bryr oss om din integritet!

Vi på BookBeat är måna om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

BookBeat AB (med organisationsnummer 556560-4583) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om integritet kontaktar du oss på privacy@bookbeat.com

I vår integritetspolicy som du godkänner vid registrering eller köp kan du läsa mer om de personuppgiftsbehandlingar vi gör och vilka specifika rättigheter du har som kund hos oss.

När du som privatperson eller i din affärsroll kontaktar oss, besöker vår hemsida eller använder våra appar utan att registrera dig eller köpa något, samlar vi också in data.

Till exempel:

  • Namn, kontaktuppgifter, eventuellt företagsuppgifter och roll
  • Din IP adress
  • Detaljer om meddelanden, anteckningar, åtgärder och andra dokument

Vi använder informationen för exempelvis:

  • Säkerställa korrekta kontaktuppgifter
  • Svara på frågor och hantera inkommande meddelanden
  • Kunna bibehålla en affärsrelation
  • För att kunna utvärdera och kvalitetssäkra supporten

Exempel på företag som vi anlitar för ovan angivna ändamål är:

  • Zendesk – för support och statistik
  • Qualitista OÜ (Klaus) – för kvalitetssäkring av supporten

Vi sparar den här information så länge som det behövs i vår relation mellan dig/din organisation. Vi strävar efter att behålla all information uppdaterad. När vår relation är över, raderar vi efter två år information som inte måste sparas enligt lag.

Vi behandlar den data vi får av dig med hög IT-säkerhet och vi ställer motsvarande krav på de systemleverantörer vi anlitar.

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter BookBeat behandlar om dig och att få dem rättade. Vill du ha ett registerutdrag, komma med invändningar eller behöver hjälp med något annat kring dina personuppgifter, kontakta oss på support@bookbeat.com