Samuel Williams

3 böcker

Prästen Samuel Williams har tagit ett vikariat i lugna Klockarvik i Dalarna. Prästen blir dock snart blir indragen i en mordutredning med kriminalpolisen Maja-Sofia Rantatalo....