Sofia Winter

3 böcker

Sofia Winter arbetar med att nå fram till barn med problem och ingår i en grupp som är ett tvärsnitt av polis, socialtjänst och skola. Sofia stöter på fall som visar sig bli mer personliga än hon först anat.