Vågbrytarna

4 böcker

Andlöst spännande serie med rejäl feministisk punch. Tre kvinnor binds samman i en oväntad vänskap av det faktum att de alla är offer för mäns våld. Vad händer när kvinnorna får nog och bestämmer sig för att ge tillbaka?