De EHBO-kist van het lichaam
  
Share this book    
Wij bestaan uit biljarden cellen, allemaal afkomstig van één enkele oercel: het bevruchte ei. Vanuit dat ei ontstaan door deling en specialisatie meer dan 250 verschillende celtypes die in nauwe samenwerking ons lichaam, onze geest en onze dromen vormen.

Elk stukje van ons lichaam dat in staat is om schade te herstellen bevat speciale cellen: de adulte stamcellen. Voordat het bevruchte ei gaat uitgroeien tot een embryo met hoofd, armen en benen, bestaat het uit een klein groepje cellen die nog alles kunnen worden: de embryonale stamcellen. Zijn deze adulte of embryonale stamcellen misschien te gebruiken om kapotte onderdelen van ons lichaam te vervangen?

Dit toegankelijke college van de van de tv bekende bioloog Bas Defize gaat over de vraag wat een stamcel onderscheidt van een gewone cel, hoe we deze kunnen herkennen, isoleren en zelfs ontwerpen. Over de zin en onzin die je hoort en leest over stamcellen en over de gevaren van onoordeelkundig gebruik of al te hooggespannen verwachtingen. Ook de ethische aspecten van het gebruik van embryo’s of zelfs het creëren van embryo’s (therapeutisch kloneren) komt ter sprake. En ten slotte komt aan de orde wat we nu wel en niet met stamcellen kunnen doen, wat in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn, en wat voor soort onderzoek daarvoor nodig is.

Inhoud
Inleiding
De cel: een introductie
Wat is een stamcel?
Waar zitten de stamcellen en hoe herkennen we ze?
Hypes rondom de stamcel
Wat kunnen we nu al met stamcellen?
Klonen en de stamcel
Ethische dilemma's rondom het stamcelonderzoek
Wij, de stamcel en de toekomst
Show more