Ik leer Tagalog
    
Share this book    
140 essentiële woorden en uitdrukkingen, 300 gemeenschappelijke uitdrukkingen, de 100 meest voorkomende werkwoorden, de 1000 essentiële woorden. Tagalog is een taal die door een kwart van de bevolking van de Filippijnen als eerste taal wordt gesproken en door de meerderheid als tweede taal. De gestandaardiseerde vorm, met de officiële naam Filippino, is de nationale taal van de Filippijnen. Er zijn meer dan 80 miljoen Tagalog-taalluidsprekers over de hele wereld. Onze leermethode: we hebben honderden sleutelzinnen en -woorden geselecteerd. Al tientallen jaren is herhaling op gebleken een effectieve leermethode te zijn. Het uiteindelijke doel is om een voldoende niveau in een taal te bereiken om eenvoudige gesprekken te hebben, eenvoudige uitwisselingen te begrijpen, te overleven in situaties van het dagelijks leven.
Show more