Kiki woont in het dodenrijk, waar zij werkt voor zijne majesteit de dood. Ze houdt erg veel van hem, en hijv an haar, maar om te kunnen trouwen moeten ze allebei een zware taak volbrengen.
Show more