” VELEDÍLO” CHICAGO SUNDAY TRIBUNE
Kvůli nedostatku vojáků povolal Hitler do zálohy všechny dostupné muže. Zločince, politické vězně a dezertéři jsou prominuti a posláni na frontu. Všichni jsou shromážděni v pochodovém praporu a je jim přidělena ta nejbolestivějším mise. Slepá poslušnost je tou nejtěžší stránkou. Mnohem více než dvacetkrát denně je mezi kletbami a pruskými instrukcemi připomenuto, že jsou součástí disciplinárního pluku a že budou těmi nejlepšími vojáky na světě. Obrněný pluk č. 27 je nucen bojovat ve válce, která neimplikuje důvěru žádného z vojáků. Sven Hassel byl v německých silách poslán do soukromého trestního praporu. Autor intenzivně a s brutálním realismem vykresluje krutost války, nacistické zločiny a hrubý a cynický humor vojáků.Tato kniha je jednou z jeho mnoha autobiografií.
Show more