Skriv Kerstin skriv!
  
Share this book    

"1978:

När jag gett ut två romaner skulle jag skriva min tredje roman. Man jag planerade den efter så komplicerade riktlinjer att den skulle komma att ta hela mitt liv. Ångesten inför arbetet hade fått mej att konstruera en mekanism för min egen utslagning.

Den här boken handlar om mitt kommaloss, hur jag går tillbaka till barndomen där det fanns flödande skaparkraft. Jag ser hur den blev lamslagen genom uppfostran, utbildning och skenbart jämlikt yrkesarbete.

2015:

Jag har brutit den förbannelse som vilade över mej och romanskapandet. Så får jag en överblick över mitt ojämna konstnärsliv, under ett föredrag börjar jag plötsligt tala om lidelsen, detta att vilja nå en vision. Man kan komma därhän att man hatar sin lidelse men ändå betraktar varje stund som man inte tillbringar med objektet för sin lidelse som bortkastad. Jag önskar att varje människa någon gång ska få erfara den lidelse som det innebar att skapa ett konstverk."

Röster om "Skriv Kerstin Skriv!":

”… har jag stött mej på som den förtappade på biblen”

Bente Clod, Danmark

”… är befriande och så rasande intelligent”

Märta Tikkanen, Finland

”… är en av de ärligaste böcker jag någonsin läst”

Nina Karin Monsen, Norge

Show more