Veteranens jul
  
Share this book    

"Spring, Erik, spring för lifvet, kära barn,

sök upp den gamle! Säg, att förr vill Brita

gå tiggande sitt bröd från gård till gård,

än jaga honom bort i vinternatten."

Veteranens jul är ett skådespel som utspelar sig på den finska landsbygden i mörkaste vintern. Den utkom första gången 1859 och uppfördes samma år i Helsingfors. Den finlandsvenske författaren Zacharias Topelius (1818-1898) var även historikers, poet och tidningsman.

Show more