Artesiska brunnar cartesianska drömmar : Tjugotvå lärodikter
  
Share this book    

”När Ibn Batutta, arabisk resenär, läkare

och klarögd iakttagare av världen

född i Maghreb på trettonhundratalet,

kom till staden Bulgar, lärde han känna Mörkret.

Mörkret var ett land, fyrtio dagsresor norrut.”

Ur dikten ”Balladen om hundarna”

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar. I sina dikter glider han mellan det idylliska, vardagliga och det mer komplicerade. Artesiska brunnar cartesianska drömmar publicerades första gången 1980.

Show more