Danevirke og kampene på vor sydgrænse
  
Share this book    
Danevirke har igennem århundreder været skueplads for nogle af de mest dramatiske begivenheder i Danmarks historie. Vilhelm la Cour kaster et blik langt tilbage i tiden og fortæller om forsvarsværkets blodige og spændende historie, som vi har lært den gennem mundtlige og skriftlige kilder samt arkæologiske opdagelser. Vilhelm la Cour (1883-1974) var dansk forfatter og historiker. Under anden verdenskrig talte han så højt imod besættelsesmagten, at han blev afskediget fra sit embede som lektor på Birkerød Statsskole og måtte syv måneder i fængsel, før han flygtede til Sverige i 1944. Vilhelm la Cour nåede at udgive over 30 bøger i løbet af sit liv og var endvidere Kommandør af Dannebrog.
Show more