Där alfabetet har tvåhundra bokstäver : Samlade dikter 1981-1991
  
Share this book    

Diktsamlingen Där alfabetet har tvåhundra bokstäver innehåller Världens tystnad före Bach, Fåglarna, Fyra poeter och Förberedelser för Vintersäsongen.Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar.

Där alfabetet har tvåhundra bokstäver publicerades första gången 1992.

Show more