De ödesdigra äggen
  
Michail Bulgakovs novell De ödesdigra äggen [1925]. I översättning av Lars Erik Blomqvist.
MICHAIL BULGAKOV [1891-1940] var en rysk författare, dramatiker och läkare, född i Kiev. Hans mest berömda verk är den postuma romanen Mästaren & Margarita och Det vita gardet, en unik skildring av ett skede i den ryska revolutionens efterspel. Som många klassiskt skolade ryska författare var Bulgakov också en mästare i novellgenren.
Show more