Den nya Grottesången
  
Share this book    
Viktor Rydberg [1828-1895] räknas som en av 1800-talets stora svenska diktare och författare, tillsammans med Carl Jonas Love Almqvist och August Strindberg. Till hans mest berömda verk hör Singoalla (1865) och dikten Tomten (1881). Diktsamlingen Den nya Grottesången (1891) inspirerades av Den poetiska Eddan och utgör en protest mot arbetsförhållandena i 1800-talets industrier.
Show more