Den skånske krig 1675-1679
  
Share this book    
Den skånske krig begyndte i 1675, da danske og svenske tropper tørnede sammen i det, der skulle blive en kamp om Skåne, Halland og Blekinge, som Danmark havde måttet afstå til Sverige i 1658. Med stor politisk og historisk indsigt forklarer N.P. Jensen årsagerne til krigen og gennemgår den slag for slag frem til freden i 1679. Niels Peder Jensen (1830-1918) var handelsuddannet, men brugte store dele af sin karriere inden for militær og politik. Det var igennem sit militære arbejde, at N.P. Jensens interesse for krigshistorie blev vakt, og han begyndte i 1860‘erne at holde foredrag om forskellige militære emner. Senere udviklede denne interesse sig til også at omfatte udgivelserne af en lang række faglitterære bøger, der gik i dybden med forskellige krige og personligheder inden for den militære verden. Jensens forfattervirksomhed omfattede blandt andet udgivelser om Napoleon og hans felttog, den fransk-tyske krig og den skånske krig.
Show more