Dog inte under deportationen
  
Share this book    
Marguerite Duras [1914–1996] föddes av franska föräldrar i Gia Dinh, nära Saigon i nuvarande Vietnam. Hennes författarskap – som omfattar över femtio romaner, dramer, filmmanus och essäer – präglades starkt av uppväxten i Franska Indokina, men också av engagemanget i motståndsrörelsen under andra världskriget. Med sin unika stil, och få men stora, komplexa teman, är Duras efterkrigstidens kanske mest betydande franska författare. Dog inte under deportationen är en text från »Den ljusbruna anteckningsboken«, den sista av Duras fyra anteckningsböcker. Texten ingår i samlingsvolymen Anteckningar från kriget.
Show more