Drømme. Iagttagelser og undersøgelser
  
”Drømme har til alle tider stærkt beskæftiget menneskets fantasi. Filosoffer har forsøgt at forklare, hvoraf de kom, og hvad de betød; Historieskrivernes beretninger fra ældre tider er fulde af drømme, om hvilke det almindeligvis fortælles, at de har forkyndt kommende store begivenheder. I eventyr, myter, sagn og legender spiller drømme en stor rolle; Profeter og mystikere har talt, skrevet og handlet under indflydelse af drømme, digtere har benyttet drømme som inspirationskilde, og satiriske forfattere har iklædt deres samfundsrevsende skildringer drømmens form.”
Arthur Christensens bog ser på drømmene fra mange forskellige vinkler. Hvordan har man opfattet drømme gennem historien? Hvilken betydning har man tillagt den? Hvorfor går forhindrings- og drilledrømme så ofte igen? Hvad betyder forholdet mellem forestilling og følelse i en drøm? Arthur Christensen (1875-1945) var en dansk forfatter, journalist og professor i iransk filologi. I løbet af sit liv foretog Arthur Christensen flere rejser til den islamiske orient, hvor han studerede kultur, talesprog og folkepsykologi. Mange af Arthur Christensens bøger er blevet oversat til fremmedsprog, og han anses som en af Danmarks største forskere inden for den islamiske orientalisme.
Show more