En förmiddag i Sverige : Dikter
  
Share this book    

”Jag drömde att jag cyklade genom trädgårdar,

och det var ändlöst - ett slags villasamhälle

och drömmen också den en barndom, men obegränsad”

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar.

En förmiddag i Sverige publicerades första gången 1963.

Show more