Leviatan
  
Share this book    
Diktdebut av författaren till förra årets Sveriges Radios Romanpris-nominerade Allting växer
jag vill ej höra upp att tala om hans lemmar
säger gud
om huru väldig han är, och huru härligt han är danad
Leviatan är den mest imponerande varelsen i hela skapelsen. Men ingen är säker på vad han är. Lyra Koli följer leviatans spår genom bibelverser, internetforum, kreationistiska konspirationsteorier och litteraturhistorien i en långdikt om vad det innebär att tro.
LYRA KOLI är född 1990 och författare till fyra romaner, senast klimatdystopin Allting växer som nominerades till Sveriges Radios Romanpris. Leviatan är hennes första diktbok.
Show more