Om Samlade noveller av Mirjam Tuominen
  
Share this book    
Nyskrivet förord av litteraturvetaren Daniel Pedersen till Mirjam Tuominens Samlade noveller.
Om Samlade noveller:
Mirjam Tuominens författarskap liknar ingenting annat i den svenskspråkiga litteraturen. Det tidiga författarskapet, hennes fem novellsamlingar, utgivna mellan 1938 och 1946, utgör hennes mest lästa och älskade verk. Krigets katastrofer, och inte minst fascismens människosyn, utgör tydligt bakgrunden i böckerna. Mot grymheten ställer Tuominen skörheten, i vilken hon finner livets djupaste gåta och källa.
Show more