Pysen vinner
    
”Pysen, var är du”, viskade Mimmi. Hon hörde honom inte. Vad hade hänt? Rädslan satt som en klump i maggropen på Mimmi. Hon måste resa sig och leta rätt på Pysen. Mer hann hon inte tänka. Det hördes ett gnisslande och något stort och tungt föll ner över hennes ben. Så förlorade hon medvetandet.
Show more