Rydsholm : En roman om de stängda grindarnas stad
  
Share this book    

”Allt efter som middagen fortskred kom Henrik underfund med, att han inte trivdes så illa med sin gamle kamrat. När de flyttat ut i kaféet och sutto vid punschen, trivdes han tvärtom alldeles utmärkt. Han tyckte sig erfara, hur vänskapen från fordom blev levande igen, han kände nästan ett slags ömhet för mannen bredvid sig. Det var tryggt och lugnt i hans sällskap, den varma stämningen väckte hos Henrik en önskan att tala ut, han började förnimma ett oklart behov att anförtro sig till den andre. Det skulle aldrig ha fallit honom in att komma med några förtroenden till sina vanliga umgängesvänner, men här tillsammans med en gammal kär skolkamrat var det något annat. Utan att han egentligen visste av det, började han helt oförmedlat berätta om sig själv.”

Gösta Gustaf-Janssons (1902-1993) debutroman Rydsholm utkom för första gången 1927. Han fick sitt genombrott på 1930-talet och byggde efter en comeback på 1950-talet upp en stor läsekrets under de närmsta decennierna. Gösta Gustaf-Janson är en underhållande författare med djup kunskap om människor och med en strålande fantasi.

Show more