Shosha
    
Share this book    
"Shosha" er fortællingen om den håbefulde unge forfatter, der i mellemkrigstidens Warszawa står over for valget mellem et nyt, frit liv i USA eller at forblive tro mod sine polsk-jødiske rødder - på trods af den krig, der lurer i horisonten. Hans anker er kærligheden til barndomsveninden Shosha, hvis skæbne er ubarmhjertig. Isaac Bashevis Singer, 1904-1991, amerikansk-jiddisch forfatter. Han fødtes i Polen, men udvandrede i 1935 til USA, og hans værker er nok bedst kendt på engelsk, selvom de oprindeligt er skrevet på jiddisch. I centrum for forfatterskabet står livet i jødiske landsbyer i Central- og Østeuropa før holocaust, fremskrevet i en realistisk stil med et islæt af mystik – en stil, der af flere bliver anset for både grotesk og obskøn. Persongalleriet udspringer af jødisk folklore og byder på alt fra synske personer, troldmænd, tåber, vismænd, ludere, bodfærdige og fanatikere til djævle, dæmoner og intellektuelle. I tråd hermed afspejles kampe mellem tradition og modernitet, godt og ondt og moral og liderlighed. De mandlige hovedpersoner er Don Juan-typer, der pines af samvittighedskvaler, mens de drives frem af deres lidenskaber. Kvindeskikkelserne lider under Singers tvetydige eller ligefrem fjendtlige holdning. Forfatterskabet, der tæller romaner, noveller, børnefortællinger og erindringer, indbragte i 1978 Singer Nobelprisen.
Show more