»Av författare från hans tid beundrar jag Tjechov mest – han tillförde litteraturen något helt nytt.« | James Joyce
»Hos Tjechov fungerar allt.« | Flannery O’Connor
I Sverige är han mest känd för sina dramer, men internationellt är Anton Tjechov minst lika inflytelserik som prosaist. Den mer stämningsorienterade persongestaltningen, den impressionistiska miljöskildringen och ett verklighetsbegrepp som är beroende av perspektiv – allt detta pekar fram emot såväl modernism som postmodernism. Tre år är en av Tjechovs klassiska kortromaner.
I översättning av Ellen Rydelius.
ANTON TJECHOV [1860–1904] var en rysk författare och läkare som räknas till en av giganterna i den moderna världslitteraturen. Flera av modernismens mest centrala författare, som James Joyce och William Faulkner, anger honom som en av sina största inspirationskällor.
»Det finns en prosaist jag tveklöst skulle kalla ett geni: Tjechov. Ingen skrev som Tjechov innan han gjorde entré. Och när han försvann hade han förändrat allt.« | William Boyd, The Observer
»Att läsa Tjechov var som att höra änglar sjunga för mig.« | Eudora Welty
»Den moderna prosan börjar med Tjechov, Joyce, Conrad och James.« | Joyce Carol Oates
»Vilka författare influerade mig som ung? Tjechov. Som dramatiker? Tjechov! Som prosaist? Tjechov!« | Tennessee Williams
Show more