Vinden vände bladen
  
Share this book    
Elin Wägner [1882–1949]  var en svensk författare, journalist och feminist. Hon var ledamot av Svenska Akademien från 1944 och en av kvinno- och fredsrörelsens portalfigurer. Vinden vände bladen är en roman från 1947.
Show more