Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord. Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt

Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord. Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt

Descripción del libro

Det här är den okända berättelsen om nationalskalden Erik Axel Karlfeldt och det unga hembiträdet Gerda Holmberg som förenades i livslång kärlek – trots klass- och åldersklyftor. De träffades första gången 1901 och var snart i största hemlighet ett par, men det skulle dröja femton år och tre gemensamma barn innan Gerda äntligen fick gifta sig med sin Erik.Erik Axel Karlfeldt har sedan slutet av 1800-talet varit en av vårt lands mest älskade och lästa diktare. Mycket har skrivits om hans verk, men privatlivet värnade och vaktade han noga. Med hjälp av paret Karlfeldts bevarade brev, Gerdas dagboksanteckningar och egna och andras minnen ökar Carin von Sydow med sin bok förståelsen av skalden och av den kvinna som kom att betyda mer än många hittills anat för hans liv och verk. Boken ger också en smärtsam påminnelse om en inte alltför avlägsen tid då klassamhället ännu styrde människors möjligheter och då kvinnor och män levde under mycket olika villkor.”Här är det en sensibel, intelligent och väl insatt kvinna som för första gången berättar om Karlfeldts relation till en annan intelligent kvinna och som med hjälp av makarnas brevväxling och Gerdas dagböcker skildrar nationalskaldens äktenskap och privata förhållanden – fjärran från litteraturvetarnas utläggningar.”Lena Rainer i SydsvenskanCarin von Sydow, barnbarn till Erik Axel Karlfeldts bror Per, umgicks flitigt med Gerda Karlfeldt fram till hennes död 1981. Hon började som ung flicka arbeta som visningshjälp hos Gerda på Sånggården i Dalarna, och har varit aktiv i Karlfeldtsamfundet under många år.

Autor/a.Carin von Sydow

Libro electrónico

Sueco

Qué opinan los demás

Reseñas de Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord. Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt

Aún no hay suficientes valoraciones