Portada de libro para Om Polyfem förvandlad av Willy Kyrklund

Om Polyfem förvandlad av Willy Kyrklund

Descripción del libro

Författaren, regissören och dramaturgen Magnus Florins förord till Willy Kyrklunds Polyfem förvandlad.

Om Polyfem förvandlad:

Allt får plats mellan första och sista sidan i Polyfem förvandlad. Leken, slumpen, jämmern, lusten, mordet, likgiltigheten. Allt kan rymmas och sedan slukas i självförtärelse. Läsaren tycker sig finna hela författarskapet sammanträngas i Polyfem förvandlad. Den är en korsväg, en mötespunkt, men också en plats för avfärd, där Kyrklund gav sig ut i den yttersta osäkerhet som kom att utgöra hans fortsatta författarskap.

Autor/a.Magnus Florin

Libro electrónico

Sueco