Book cover for Amningsboken

Amningsboken

Description du livre

Nästan alla nyblivna mammor vill amma och de allra flesta gör det. För många är det okomplicerat, men för en del blir amningen en pina och en källa till dåligt samvete. Amningsproblem går oftast att komma till rätta med genom att justera "tekniken" - små förändringar kan göra underverk. För att amningen ska fungera väl måste mamman också lära känna sitt barn och tolka dess signalerr en process som kan ta lite tid.

Utifrån barnmorskan Kristin Svenssons långa erfarenhet ger Amningsboken många konkreta tips om hur man skapar en bra amningsstart eller avhjälper svårigheter som uppstått. Författarna tar dessutom upp aktuell forskning, bland annat om amningens betydelse för hälsan hos både barnet och mamman - under amningsperioden och lång tid därefter, kanske hela livet.

Boken är heltäckande och innehåller även historik och intervjuer som speglar skiftande erfarenheter av det laddade ämnet amning. Vissa kvinnor tycker att det råder "amningshets". Andra känner sig kritiserade för att de ammar ofta och under lång tid. Amningsboken. här i ny utgåva, belönades 1999 med Amningshjälpens bröstpris. Den vänder sig till föräldrar, personal inom mödra- och barnhälsovården och studerande på berörda vårdutbildningar.

E-book

Suédois