Couverture de livre pour Är vi framme snart? :  drömmen om Europas förenta stater

Är vi framme snart? : drömmen om Europas förenta stater

Description du livre

Det är höst, och Per Wirtén åker tåg genom Europa. Han ser en kontinent, hårt prövad av finans- och flyktingkriser, som rör sig bort från den politiska samarbetstanken. Av det en gång så stolta och ambitiösa fredsprojektet återstår nu en valutaunion i avsaknad av gemensam politisk moral och ideologi. Är vi framme snart? är en aktuell och utmanande historielektion av Sveriges mest spännande politiska författare.
Auteur.Per Wirtén

E-book

Suédois