Book cover for Pengar för ingenting

Pengar för ingenting

Essäer om medborgarlön

Description du livre

En livslång försörjning, utan krav på motprestation. Lön för ingenting, annat än för att vara medborgare i samhället. Är det rättvist?

Är medborgarlön rentav en nödvändig reform i en framtid där robotar tar över jobben? Eller är det ett grundskott mot principen att välfärdsstaten vilar på en balans mellan rättigheter och skyldigheter?

Frågan om medborgarlön engagerar och splittrar, till höger och vänster. I "Pengar för ingenting" har vi samlat tio texter som tillsammans ger ett brett perspektiv på en av de kommande årens viktigaste politiska debatter.

E-book

Suédois