Værnenes politik - politikernes værn. Studier i dansk militærpolitik under besættelsen 1940-45
  
Share this book    
”Værnenes historie 1940-45 behandles her ikke ud fra en vurdering af om kontinuiteten eller forandringen ville have været at foretrække, her er tale om en utilsløret værdirelativisme. Til gengæld lægges der vægt på synspunktet, at de nævnte kontinuitetsbevarende institutioner var af afgørende betydning også for den udvikling, der fulgte efter 1945."
Palle Roslyng-Jensen kaster lys over den rolle, det danske militær indtog under og efter besættelsen. Bogen omhandler både det officielle militær, der var tvunget til at se passivt til under krigen, men også den illegale virksomhed, modstandsbevægelsen, de private hære og værnene som sociale og politiske institutioner. Palle Roslyng-Jensen er lektor emeritus ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Hans primære forskningsområder er besættelsestidens historie, den kolde krig og forholdet mellem militær og politik i Danmark i midten af det tyvende århundrede. Palle Roslyng-Jensen har udgivet flere bøger om europæisk historie.
Show more