Den antika diktningen utgör själva grunden för västerlandets litterära traditioner. Dåtidens berättande omfattade inte bara gudamyter eller djurfabler utan där fanns en mängd genrer som sagor, sägner och skämthistorier. Dessa muntliga traditioner är unika i sitt sätt att spegla samhället, livet och människorna under epoken. I en tid då döden kunde komma plötsligt och oväntat kunde detta förklaras med vålnaders, vampyristiska väsens och häxors framfart. Sagor och svartkonst under antiken är den första boken på svenska om antik folklore. Ur ett svenskt perspektiv är boken ett pionjärarbete om denna något okända folkdiktning. På senare år har forskningsområdet fått internationell uppmärksamhet och nu introducerar Dominic Ingemark och Camilla Asplund Ingemark ämnet även i Sverige. Författarna intresserar sig bland annat för antikens föreställningar om demoniska väsen, trolldom och magi, men vi får även exempel på en mer skämtsam diktning liksom på anekdoter och gåtor. Den värld som författarna gör oss bekanta med känns, trots det stora tidsavståndet, ovanligt levande. Många av berättelserna känner vi igen från vandringssägner som berättas även idag. Det känns därför naturligt att boken inleds med ett förord skrivet av Bengt af Klintberg, Sveriges ledande expert på moderna sägner och nordisk folktradition.

Show more